Begrænsninger i sporbarhed – status fra virkeligheden

Enhver der er fortrolig med digital markedsføring har sandsynligvis ikke gået glip af at Apple med de nyeste ISO 14.5-opdateringer har skærpet kravene til sporbarhed hvor iOS-brugeren nu aktivt skal godkende sporing. Der er meget at læse om dette online, om hvordan det fungerer, hvilke foranstaltninger der kræves og hvordan reklameplatforme med Facebook i spidsen har tilpasset deres værktøjer.

Men lad os ikke blive fanget i hvad mange andre laver. Lad os tale om hvordan det har været for nylig med Awave og vores kunder.

Ja, lad os starte med at sige at vi hos Awave og med de kunder vi hjælper med digital annoncering ikke har set nogen store forskelle i opfattet konvertering. Hvis vi tager Facebook som et eksempel er statistikken ganske vist faldet som forventet da FB-pixlen ikke rapporterer konverteringer som før men ROI har været stabil, dvs. konverteringerne har været på et stabilt niveau mod investerede annonceringspenge hvilket er det vigtigste!

Så sid stille i båden, giganterne arbejder på at finde alternative løsninger og indtil videre er det ikke begyndt at storme.

Hvis du har spørgsmål, kontakt os!