Quality Score og Google Ads

Når du annoncerer på Google er det vigtigt at der er en sammenhæng mellem annoncen, landingssiden og det søgeord, du har valgt at betale for at blive set på. Dette måles i det som Google har valgt at kalde “Quality Score”. På søgeordsniveauet for en annonce er der et tal mellem 1-10 som er den afgørende faktor for hvor godt Google synes man arbejder med sin annoncering. Selv kvalitetsresultatet har stor indflydelse på hvor meget du skal betale for søgeordet. Så jo højere kvalitetsresultat, jo bedre. For at optimere dine annoncer og kunne hæve dit kvalitetsresultat ser du på tre afgørende faktorer. Landingsside, annoncerelevans og klikfrekvens.

Landing page, eller det engelske “landing page experience” – Det der analyseres på landingssiden er om indholdet er relevant for det søgeord der er valgt at annoncere på. Kvalitetsresultatet tager også højde for landingssidens brugervenlighed.

Annoncerelevans – Annoncens tekst skal indeholde søgeordet eller et synonym for at søgeordet anses for at være relevant.

Klikfrekvens – Den tredje og sidste afgørende faktor er klikfrekvensen (CTR). Hvilken procentdel af alle dem der så annoncen klikkede på den. For at øge din CTR er det vigtigt at huske på at der sammen med søgeordet også har en indbydende tekst i annoncen så en højere grad af søgning klikker på.

Vi hos Awave arbejder konstant på at optimere kvalitetsresultatet. Er det noget du har brug for hjælp til? Kontakt os!