Svenskt kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex har sedan 1989 tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet.
www.kvalitetsindex.se