Forberedende arbejde og kravstilling

For at skabe en virkelig vellykked hjemmeside er et forberedende arbejde og en kravstilling vigtig for at skabe en forståelse af din virksomhed og dens muligheder.

Forberedende arbejde og kravstilling

Forberedende arbejde og analyse

I et stort webprojekt er det centralt at præcisere fra starten de prioriteter der kræves for at effektivt nå målet.

Under det forberedende arbejdet undersøger vi formålet, målene og visionen med webprojektet for at skabe indsigt i virksomhedens problemer og muligheder. Awave arbejder med workshops der er en effektiv arbejdsmetode til blandt andet analyse af den aktuelle situation bestemmelse af målgrupper og definitioner af begreber. Dette forberedende arbejde er vigtigt da det kan bruges som grundlag for at stille krav, udvikle koncepter og grafisk stil. Metoden har vist sig at være en god måde at skabe forståelse og engagere klienten i udviklingsprocessen så alle stræber mod samme mål.

Work­shops

I en workshop kan et specifikt område fremhæves som f.eks. hvordan kommer vi højere op på Google og hvad skal vi gøre for at komme derhen?

Det kan også være en mere generel workshop, hvor du f.eks. ser på, hvordan forskellige myndighedsroller på en website fungerer. En workshop bruges ofte som en metode til at løse et problem eller komme i gang med idégenerering.

Perso­nas

På Awave bruger vi ofte personas i behovsanalyser for at skabe en mere levende målgruppe.

I stedet for at tale om f.eks. mandlige sygeplejersker i sundhedsvæsenet skabes peronas for at gøre målgruppen mere levende og som alle kan forbinde følelser med. Det er en effektiv måde at komme tættere på brugerens adfærd med hensyn til f.eks. computerfærdigheder, adfærd og videniveau.

Kravstilling

Et fælles mål er A&O for de bedste resultater.

I det forberedende arbejdet afgrænses forretningsområdet så arbejdet fokuseres på de væsentlige problemer og de områder i virksomheden, hvor de største gavnlige effekter kan opnås. Arbejdet resulterer i et beslutningsgrundlag der vil danne grundlaget for valget af udviklingsfokus.