• Awave er et webbureauet, som altid er et trin foran

    Vi er en af de få virksomheder i Sverige, som har modtaget Gazelle-prisen fra Dagens Industri tre år i træk

Et vellykket projekt kræver dygtige projektledere.

Awave har projektledere med både kompetence og erfaring. Effektivitet er et must, og den opnår vi gennem målrettet projektstyring og strukturerede arbejdsmetoder, som er afstemt med hvert projekts størrelse og kompleksitet.

Kompetente projektledere

Projektlederens rolle er meget vigtig. Det er projektlederen, som sørger for, at arbejdet forløber efter de aktivitets- og tidsplaner, som er opstillet. Ikke mindst er det vigtigt, at projektlederen kan skabe en god ånd i gruppen, men uden at miste fokus på opgaven. Awaves projektledere er erfarne, proaktive og fleksible og har erfaring med at arbejde med kunder og nogle gange også kundernes underleverandører, konsulenter og reklamebureauer. Projektledernes kompetence styrkes konstant gennem projektudvikling og intern uddannelse. Vi har indset, at projektlederens evne til at styre og samordne tit er en afgørende faktor for projekternes succes.

Projektlederens hovedopgaver

Hovedopgaven er altid at opnå en god ånd og effektivitet i projektforløbet. Desuden skal projektlederen have overblik og kontrol over hele projektprocessen. Projektlederen planlægger, samordner, leder og overvåger projektet. Med til rollen hører også det administrative arbejde, hvilket indebærer at formulere mål, udforme projektplaner, ressource- og tidsplaner samt aftale møder med styre- og projektgruppen om opfølgning, rapportering og workshopper. Projektlederen er den, som sikrer, at personale og brugere med de rette kompetencer er til rådighed for udførelsen af arbejdet, og at aktiviteter prioriteres således, at den afsatte tid og projektplaner følges. Projektets fremskridt, og eventuelle behov for ændringer, og afvigelser rapporteres og håndteres af projektlederen i samråd med kunden.

Projektmetode

Vores erfaring er, at tæt samarbejder med kunden giver de bedste resultater. Vi er lydhøre og erfarne og kan tilpasse os til kundernes ønske om projektmetode. De meste efterspurgte er den klassiske 'kaskademodel' eller agil-udvikling, f.eks. Scrum. Agil-udvikling er karakteriseret ved at tæt samarbejder mellem systemudviklere og kunden, hvor resultaterne udvikles i en iterativ proces. I fastprisprojekter kan afvigelser fra metoden dog være en forudsætning for en vellykket gennemførelse, eftersom vores arbejde udføres med en fastlagt specifikation, som det kan være umuligt at afvige fra. 

Samarbejde giver de bedste resultater

Vi tror på samarbejde, hvor brugerne af det nye system tilfører viden om virksomheden, dens behov, problemer og målgrupper. Til dette tilføjer Awaves ressourcer vores samlede erfaring inden for webkompetence i form af elegante, forretningsmæssige og omkostningseffektive løsninger og evnen til at gennemføre projekter inden for de fastlagte tids- og omkostningsrammer.