• Awave er et webbureauet, som altid er et trin foran

    Vi er en af de få virksomheder i Sverige, som har modtaget Gazelle-prisen fra Dagens Industri tre år i træk

Vores arbejdsproces

Awave arbejder med kvalitetssikrende arbejdsmetoder og procedurer.

Arbejdsmetode

Arbejdet udføres i en iterativ proces (Iterativ Application Development, IAD) med ugentlige statusmøder. På denne måde sikrer vi gennemsigtighed i projektet, og alle kan se hvilket arbejde, som er blevet udført, og hvordan der prioriteres. Arbejdsmetoden giver fleksibilitet og forudsætninger for hurtig reaktion på uforudsete hændelser. Når nye spørgsmål eller ønsker kommer op, kan vi omprioritere i tid og reagere på ændringer i projektet.

Projektstart

Projektet starter med en indledende møde mellem Awave og kunden.

Resultat:

  •  Nedsættelse af projektgruppe og eventuelle arbejdsgrupper
  •  Projektplan, ressource- og tidsplan
  •  Mødetidspunkter for projektgruppen til workshopper og opfølgning samt rapporteringsmøder med styregruppen

Situationsanalyse og kravspecifikation

På en eller to workshopper udfører vi en detaljeret gennemgang af forudsætningerne for projekt som f.eks. dets formål, målgruppe, begrebsdefinitioner, stemning, funktionalitet, strømning og interaktion. 

Resultat: Godkendt interaktion, strømning og struktur

Awave udvikler en kravspecifikation, som evalueres på et evalueringsmøde.

Resultat: Godkendt kravspecifikation og leveret tilbud.

Design

Startsidens design udvikles ud fra forudsætningerne i kravspecifikationerne.

Resultat: Specifikation af de ønskede tilpasninger.

Awave tilpasser siderne og udvikler designet for webstedets efterfølgende sider. Herefter følger en række evalueringsmøder, som resulterer i det endelige design. Under udviklingen af responsive sider gentages evalueringsprocessen til den endelige godkendte resultat er opnået.

Resultat: Godkendt design, som bliver langt til grund for udviklingsarbejdet.

Systemudvikling

Arbejdet udføres i en iterativ proces i tæt samarbejde med kunden. Gennem målrettet projektledelse og en struktureret arbejdsmetode sikrer vi effektivitet i hele systemudviklingsprocessen. Se afsnittet herover om "Arbejdsmetode". De ugentlige evalueringsmøder afsluttes med et resumé, som indeholder en "to do"-liste for projektgruppen og andre projektdeltagere samt tidspunktet for næste møde.

Risikostyring indgår i projektlederens rolle og er en vigtig del af projektet.

Kvalitet og kontrol

Ved hjælp af Awaves støttesystem er vi i stand til at udføre kontroller og sikre sporbarhed på alle detaljer i vores projekter. Konfigurationen og koden, som skrives, dokumenteres løbende. Gennem versionsstyring kan vi hurtigt gribe ind, hvis noget går galt.